Dyrygenci Dyrygenci

Dyrygent Chóru Akademickiego UJ „Camerata Jagellonica", Żeńskiego Chóru Akademickiego UJ oraz Krakowskiego Chóru Akademickiego UJ

Janusz Wierzgacz - dyrygent, kompozytor i wokalista

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku dyrygentury chóralnej.

Swoją edukację muzyczną rozpoczął w wieku 9 lat w Prywatnej Szkole Muzycznej w Jaśle, w której to ukończył zarówno I, jak i II stopień w klasie fortepianu pod kierunkiem prof. Mirosławy Lisowskiej. W ramach rozwoju umiejętności i wrażliwości muzycznej, był inicjatorem i wykonawcą licznych wydarzeń muzycznych na terenie Podkarpacia, m.in. zakładając w 2006 roku Jasielski Chór i Orkiestrę Kameralną. 

W 2005 roku podjął dalszą edukację na Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie ukończył specjalność dyrygentury chóralnej pod okiem doktora Marcelego Kolaski.

W latach 2009 - 2012 był śpiewakiem Chóru Polskiego Radia w Krakowie, z którym dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia, a także koncertował w wielu miejscach w Polsce i w Europie.

Jest również założycielem kameralnego zespołu krakowskich śpiewaków SINGET. 

Prowadzi warsztaty przeznaczone dla zespołów wokalnych oraz instrumentalnych, jak również muzyki liturgicznej. Jest kompozytorem muzyki do filmów, spotów reklamowych, utworów chóralnych, orkiestrowych i rozrywkowych. Jest m.in. współautorem muzyki do widowiska "Święty" o życiu Jana Pawła II w reżyserii Michała Zabłockiego oraz muzyki do filmu "Polska szuka bohaterów". Od 2010 roku jako dyrygent związany jest z Chórem Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica oraz Żeńskim Chórem Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którymi koncertował, m.in. we Francji, Włoszech, Niemczech i Bułgarii, Hiszpanii. W latach 2013 - 2017 był również asystentem dyrygenta  prof. Włodzimierza Siedlika w Chórze Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie "Psalmodia" oraz dyrygentem Krakowskiego Chóru Męskiego działającego przy tym uniwersytecie.
Jako dyrygent współpracował z wieloma kompozytorami, chórami i orkiestrami, m.in. Janem A.P Kaczmarkiem, Krzesimirem Dębskim, Bartoszem Chajdeckim, Janem Kantym Pawluśkiewiczem, Andrzejem Zaryckim, Maciejem Małeckim,  Adamem Sztabą, Chórem i Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Orkiestrą Filharmonii Podkarpackiej, Płocką Orkiestrą Symfoniczną.
Od 2013 roku jest dyrektorem artystycznym Chóru i Orkiestry Symfonicznej Passionart.

W swoim dorobku artystycznym posiada wiele nagrań fonograficznych, telewizyjnych oraz prawykonań. 

W 2016 roku był jednym z dyrygentów oraz aranżerów wydarzeń centralnych podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

 

Dane kontaktowe:

 

janusz.wierzgacz@uj.edu.pl

strona WWW

Dyrygent Krakowskiego Chóru Akademickiego UJ oraz Akompaniator Chóru Akademickiego UJ „Camerata Jagellonica"

Oleg Sznicar – pianista, aranżer, dyrygent

    Urodził się we Lwowie. Jest absolwentem Moskiewskiego Konserwatorium Państwowego im. Piotra Czajkowskiego. Pierwszy publiczny występ odbył w wieku 13 lat, wykonując Koncert N23 A-Dur W.A. Mozarta z Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej, z którą od tej pory stale współpracował w charakterze solisty. W roku 1985 zdobył III Nagrodę na Konkursie Młodych Wykonawców w Kijowie i w tym samym roku został absolwentem Państwowego Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie w klasie Profesora Eugenija Malinina ostatniego asystenta i ucznia legendarnego Heinricha Neuhaus’a, jednego z założycieli rosyjskiej pianistycznej szkoły. W czasie studiów zaczął koncertować również jako kameralista. W roku 1991 debiutował na scenie La Sorbonne w Paryżu, gdzie wraz z wiolonczelistką Claire Oppert, zdobył IV nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Sonat w Vierzone. W latach 1992-1994 ukończył 2-letni wyższy staż podyplomowy w Moskiewskim Konserwatorium (kierownik Profesor Eugenij Malinin) oraz w roku 1993 odbył staż w Paryskim Konserwatorium Muzyki i Tańca (Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse de Paris) pod kierownictwem profesorów Gerarda Fremy i Alana Planaise.

    W Polsce mieszka na stałe od 1994 roku. Początkiem działalności zawodowej - od 1994 roku - jest praca  w charakterze korepetytora solistów oraz chóru w Operze Krakowskiej. W latach 1995-1997 pracował w Europejskiej Akademii Mozartowskiej jako korepetytor-akompaniator w klasie śpiewu pod kierownictwem Profesorów: Kerstin Meyer (Szwecja), Eva Blahova (Slowacja),Ionel'a Pantea (Luxemburg). Od 1998 roku pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie w charakterze nauczyciela akademickiego na Wydziale Aktorskim jako akompaniator oraz prowadzi zajęcia z przedmiotu ‘’Chór’’. Jest również zaangażowany w liczne projekty teatru muzycznego w Polsce. Jako kierownik muzyczny i aranżer współpracował m. in. z PWST w Krakowie i Krakowską Operą Kameralną z takimi reżyserami i muzykami jak Marta Stebnicka-("Zielona Gęś", muz. Andrzej Zarycki), Janusz Szydłowski ("Anda", muz. Anda Kitshman),Bohdan Hussakowski –("Choinka u Iwanowów",muz. Andrzej Zarycki), Janusz Grzywacz –("Człowiek Ogromny), Rafał Dziwisz –("Pieśni o miłości’’ muz. Stanisław Radwan, "Księga Raju" muz. Andrzej Zarycki), Jerzy Trela (‘’Samobójca’’ , muz. Jan Kanty Pawluśkiewicz). Bierze również udział w licznych teatralnych i muzycznych festiwalach w kraju i za granicą. Od 2013 roku jest kierownikiem muzycznym na Warsztatach Aktorskich im. Jerzego Grzegorzewskiego podczas Festiwalu Ensemble na Zamku w Książu.

Jako akompaniator pracował  m.in. na Akademii Muzycznej w Krakowie (kierownik Profesor Piotr Kusiewicz) oraz w Chórze Polskiego Radia w Krakowie.

Od 2009 roku pełni funkcję dyrygenta Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz akompaniatora przy Chórze Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica.

W 2004 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 2013 roku odznaką Prezydenta Miasta Krakowa ‘'Honoris Gratia''. Dwukrotnie  otrzymał nagrodę dla najlepszego akompaniatora na międzynarodowym konkursie "Singing Mask" w Sankt-Petersburgu w Rosji.

Obecnie działa w środowisku artystycznym jako dyrygent, aranżer oraz akompaniator.

 

Dane kontaktowe:

 

oleg.sznicar@uj.edu.pl