Żeński Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Żeński Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Żeński Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego istnieje od 2006 roku i od chwili powstania aktywnie uczestniczy w życiu Krakowa i Uniwersytetu.

Prowadzony od 2010 roku przez Janusza Wierzgacza, wielokrotnie sięgał po nagrody, uczestniczył w nagraniach fonograficznych i festiwalach muzycznych, takich jak Cracovia Sacra (w 2011 roku) czy 25. Dni Kompozytorów Krakowskich, gdzie swoim śpiewem uświetnił mszę św. inaugurującą festiwal. W 2012 roku wywalczył II miejsce w XV Małopolskim Konkursie Chórów „O złotą strunę" w Niepołomicach.

Chór posiada swoje oficjalne hasło muzyczne. Utwór "Barwnych głosów chór" skomponował Janusz Wierzgacz do wiersza Renaty Grześkowiak - poetki z Konina.

Asystentem dyrygenta i akompaniatorem chóru jest Anita Pyrek-Nąckiewicz. Pedagogiem emisji głosu jest Adrianna Bujak-Cyran.

W roku akademickim 2019/2020 funkcję inspektora sprawuje Ewelina Wronowska

 

Zapraszamy również na strony zewnętrzne:

Strona Facebook

Kanał Youtube